Б2Б система за управление на качеството ISO 9001:2015


Качеството е основен приоритет за нашата фирма. Стриктният контрол на процесите гарантира, че предлаганите от Б2Б услуги отговарят на международните стандарти за качество. Б2Б ЕООД е сертифицирано по ISO 9001:2015Сертификат по ISO 9001:2015

Свържете се с нас!


b2b@b2bbg.com

+359 898 565 067