Дизайн и софтуер на електронни устройства


Проектирането включва изготвяне на електрическа схема, Gerber и drill файлове, необходими за производството на печатната платка, и списък с компоненти (BOM), необходим за асемблиране на печатната платка. Можете да фиксирате размерите на печатната платка, монтажните отвори, разположението на някои компоненти като конектори, и да проверите и одобрите 3D модела на печатната платка. Когато електрическата схема включва микроконтролер изготвяме програма. Програмата може да бъде променена при тестването докато се изпълнят вашите изисквания.

Следващата стъпка е производство на прототип Вижте повече

проектиране електрическа схема печатна платка проектиране на печатна платка електрически слоеве проектиране на печатна платка top layer проектиране на печатна платка bottom layer

програмиране на микроконтролер софтуер програмиране на микроконтролер firmware програмен код за микроконтролер програмиране на микроконтролер програмен код

Свържете се с нас!


b2b@b2bbg.com

+359 898 565 067