Производство на мостри


Преди серийното производство на електронното изделие препоръчваме производство на прототип, за да се тества функционирането му. Това включва производство на печатна платка, доставка на компоненти, производство на стенсил, когато е необходимо, насищане на печатната платка и програмиране на микроконтролера. Преди експедиция се прави функционален тест. Обхватът на функционалния тест се договаря с клиента.

Следващата стъпка е тестване при експлоатация.Вижте повече

Свържете се с нас!


b2b@b2bbg.com

+359 898 565 067