Приложения и проекти на печатни платки с микроконтролери


Микроконтролерите са цифрови схеми и имат само 2 устойчиви състояния – логическа 0 и логическа 1. Това ги прави много подходящи да управляват релета. Също така e възможно да се генерира напрежение с различна стойност. Микроконтролерите работят на много висока честота в MHz и чрез широчинно импулсна модулация (ШИМ) се генерират различни нива на изходното напрежение.

Микроконтролерите са широко използвани поради техните предимства. Могат да се програмират за различни приложения. Програмата се прави в зависимост от специфичните изисквания на всеки проект. Когато е необходимо, програмата може да бъде сменена без да се правят промени в хардуера.

Някои от приложенията на микроконтролерите са в устройства за:

Управление на LED панели, светлинни сензори

Управление на процесите и автоматизация

Следене и контрол на температура

Пожароизвестяване, системи за сигурност

Свържете се с нас!


b2b@b2bbg.com

+359 898 565 067