Приложения и проекти на печатни платки с релета


Релетата са стандартен компонент в устройствата за управление. Тяхното предимство е, че сравнително малка мощност е необходима за да се управлява намотката на релето, но самото реле може да превключва сравнително голям ток или напрежение и да управлява двигатели, лампи, отоплителни уреди и други с голяма мощност.

Има голямо разнообразие от превключвателни схеми, които използват релета. Когато управлението е с микроконтролер просто и лесно могат да се направят сложни приложения. Входният сигнал можа да идва от бутон, клавиатура или различни сензори.

Ето някои примери за приложения с релета:


Модул за пълнене на зъболекарска чаша

Възможни са няколко решения:

1. Зъболекарят натиска бутон и го държи докато чашата се напълни.

2. Зъболекарят натиска бутон, чашата започва да се пълни, при следващото натискане на бутона спира да се пълни. Тази функция се реализира със схема с тригери.

3. Зъболекарят натиска бутон и чашата се пълни за определено време. Тази функция се реализира със схема с мултивибратор.

Във всички тези случай зъболекарят ще трябва да следи дали чашата е на място и дали е пълна.

Процесът може да бъде автоматизиран със схема с микроконтролер и 2 сензора – един за мястото на чашата и един дали е пълна.

Полуавтоматичен режим - зъболекарят натиска бутон и ако чашата е на мястото си, тя се пълни.

Автоматичен режим – когато чашата бъде поставена на мястото си, тя се пълни.


Температурен регулатор

Температурен регулатор за управление на отоплителната система може да бъде направен с микроконтролер, температурен сензор и потенциометър.

С потенциометъра се задава желаната температура. Температурният сензор измерва действителната температура и когато тя е под желаната стойност регулаторът включва отоплителната система. Когато температурата достигне желаната стойност, регулаторът изключва отоплителната система.

Свържете се с нас!


b2b@b2bbg.com

+359 898 565 067