Проектиране на печатни платки


Ние проектираме от прости еднослойни печатни платки до сложни многослойни печатни платки. Услугите ни включват:

  • Проектиране на печатна платка по схема, предоставена от вас.
  • Проектиране на печатна платка когато съществуваща платка трябва да бъде променена или осъвременена.
  • Проектиране на печатна платка като етап в разработването на идея за електронно изделие.

Проектирането включва изготвяне на електрическа схема, Gerber и drill файлове, необходими за производството на печатната платка, и списък с компоненти (BOM), необходим за асемблиране на печатната платка. Вие можете да проверите и одобрите разположението на компонентите от 3D модела на печатната платка.

Нашият инженерен екип ще разработи вашият проект от идеята през прототипите до серийното производство. Възползвайте се от нашия опит за да спестите време и средства.