Производство на печатни платки


Предлагаме печатни платки от 1 до 16 слоя, гъвкави печатни платки от 1 до 4 слоя, алуминиеви печатни платки, произведени съгласно най-съвременните технологии.

За вашите развойни разработки доставяме прототипи / мостри на печатни платки с кратки срокове и много конкурентни цени.

Дългогодишният ни опит от няколко милиона еднослойни, двуслойни и многослойни печатни платки за различни приложения, включително медицински и военни изделия, ни позволява да предлагаме качествени печатни платки, произведени съгласно най-съвременните технологии.

Можете да разчитате на бърза и експертна комуникация по всички ваши въпроси и изисквания относно параметрите на печатните платки.

Преди стартиране на производството нашите инженери проверяват предоставените гербер файлове. Проверява се съответствието с технологичните възможности и стандартите за производство на печатни платки, както и видими грешки и несъответствия, които биха затруднили следващите процеси по производство на изделието. При установяване на несъответствия уведомяваме клиента и по възможност и с негово съгласие ги коригираме, след което се изготвят окончателни работни файлове.

Печатните платки преминават 100% електрически тест и визуален контрол, при поискване предоставяме протокол за извършените изпитания. За многослойни печатни платки се извършва AOI на вътрешни слоеве, импедансен контрол и др.

При производството се използват материали, отговарящи на изискванията на RoHS. Всички производители са сертифицирани по ISO 9001 и UL.

Времето за производство и доставка е гъвкаво - от няколко дни за прототипите до евтин морски транспорт за серийно производство.

                 Позвънете:  +359 898 565 067
Свържете се с нас:  b2b@b2bbg.comСвържете се с нас!


b2b@b2bbg.com

+359 898 565 067