Производство на прототипи


Преди серийното производство на електронното изделие / печатната платка препоръчваме производство на прототип, за да се тества функционирането му. Това включва производство на печатна платка, доставка на компоненти, производство на стенсил, когато е необходимо, насищане на печатната платка и програмиране на микроконтролера. Преди експедиция се прави функционален тест. Обхватът на функционалния тест се договаря с клиента.

Следващата стъпка е тестване при експлоатация.Вижте повече