Ре-инженеринг на печатни платки и електронни устройства


Предлагаме ре-инженеринг на съществуваща печатна платка когато:

Имате устройството, но документацията и файловете липсват или са непълни.

Някои електронни компоненти от съществуващата печатна платка не могат да бъдат намерени или са твърде скъпи.

Необходима е модификация на печатната платка, за да се добавят нови функции.

Печатната платка е с обемни компоненти и вие искате да я осъвремените със съответните SMT компоненти. Това ще намали вашите разходи за производство и за компоненти.

Ще ви дадем оферта за проектиране на електронното изделие / печатната платка и други услуги, от които може да се интересувате (производство на прототип, Вижте повече серийно производство, Вижте повече доставка на електронни компоненти, насищане на печатната платка Вижте повече) . Ако офертата ви удовлетворява следващата стъпка е проектиране Вижте повече

Свържете се с нас!


b2b@b2bbg.com

+359 898 565 067