Тестване на параметрите на печатна платка и електронно изделие


Тестване на голи печатни платки

За да се гарантира, че печатните платки съответстват на изискванията за качество и на производствената документация, се извършват тестове, които включват визуален контрол и контрол на технологичните параметри. При необходимост могат да се извършат допълнителни изпитания като контрол на импеданса, автоматична оптична инспекция (AOI) и др.

Всички голи печатни платки преминават 100% електрически тест.

При поискване предоставяме протокол от изпитанията.


Тестване на наситени печатни платки

След монтажа на електронните компоненти на печатната платка се извършват тестове, които включват:

Визуален контрол на асемблираната печатна платка – проверява се дали електронните елементи са поставени на правилните места и са запоени.

Автоматична оптична инспекция (AOI) – за платки с малки размери или висока плътност на компонентите.

Автоматична рентгенова инспекция (AXI) – за печатни платки с BGA интегрални схеми.

Функционален контрол – проверява се дали наситената печатна платка или електронно изделие функционира според изискванията.


Тестване на електронно изделие в реални експлоатационни условия

При тестването в реални експлоатационни условия клиентът проверява функционирането на изделието и ако е необходимо могат да се направят промени.


Следващата стъпка е серийно производство.Вижте повече

Свържете се с нас!


b2b@b2bbg.com

+359 898 565 067