Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρονικών προϊόντων


Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συσκευών από ιδέα ή σχέδιο

Έχετε ιδέα για ηλεκτρονικό προϊόν ή τυπωμένου κυκλώματος. Πείτε μας περισσότερα για την ιδέα σας:

 • Ποιες είναι οι λειτουργίες που χρειάζεστε – π.χ. θέλετε να αυτοματοποιήσετε μια διαδικασία χρησιμοποιώντας ένα κουμπί ή τηλεχειριστήριο, κατά το πάτημα του κουμπιού τρεις (3) ηλεκτρονόμους ενεργοποιούνται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα - το πρώτο αμέσως, το δεύτερο μετά από 15 δευτερόλεπτα, το τρίτο ενεργοποιείται μετά από 20 δευτερόλεπτα και απενεργοποιείται 5 δευτερόλεπτα αργότερα. Η ιδέα σας μπορεί να είναι πιο περίπλοκη, θα την διευκρινίσουμε μαζί και θα σας προσφέρουμε μια τεχνική λύση κατάλληλη για το σχέδιο σας.
 • Δείξτε μας παρόμοιο προϊόν και εξηγήστε τις αλλαγές που θέλετε.
 • Έχετε κάποιο ηλεκτρονικό προϊόν ή πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτων, αλλά η τεκμηρίωση και τα αρχεία λείπουν ή είναι ελλιπή. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επανεπεξεργασία τυπωμένων κυκλωμάτων και ηλεκτρονικών συσκευών

ПΠαρέχουμε επανεπεξεργασία υφισταμένης πλακέτας τυπωμένων κυκλωμάτων όταν:

 • Έχετε συσκευή, αλλά η τεκμηρίωση και τα αρχεία λείπουν ή είναι ελλιπή.
 • Ορισμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της υφισταμένης πλακέτας τυπωμένων κυκλωμάτων δεν μπορούν να βρεθούν ή είναι πολύ ακριβά.
 • Απαιτείται τροποποίηση της πλακέτας τυπωμένων κυκλωμάτων για να προστεθούν νέες δυνατότητες.
 • Η πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτων διαθέτει ηλεκτρονικά εξαρτήματα TH και θέλετε να εκσυγχρονιστεί με τα ανάλογα εξαρτήματα SMT. Αυτό θα μειώσει το κόστος κατασκευής σας και τις δαπάνες για εξαρτήματα.

Στην περίπτωση αυτή προσφέρουμε αντιγραφή της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, η οποία περιλαμβάνει ηλεκτρολογικό σχέδιο της πλακέτας, λίστα των εξαρτημάτων και των αρχείων κατασκευής.

Κατασκευή πρωτοτύπων

Σε όλες τις περιπτώσεις συνιστάται να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο και να ελεγχθεί η λειτουργία της πλακέτας, περιλαμβάνοντας όλες ή μέρος των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 • Διευκρίνιση της ανάθεσης και προετοιμασία διαγράμματος
 • Επιλογή λογικού διαγράμματος με ή χωρίς μικροελεγκτή
 • Σχεδίαση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Προσδιορισμός τύπου εξαρτημάτων - SMT ή/και TH
 • Επιλογή κουτιού - καθολικό, εξειδικευμένο ή ειδικού σχεδίου
 • Προσδιορισμός του σχήματος και των διαστάσεων της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και καθορισμό των ορισμένων εξαρτημάτων
 • Σχεδιασμός πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος
 • Κατασκευή πρωτοτύπων τυπωμένων κυκλωμάτων
 • Παράδοση εξαρτημάτων
 • Συναρμολόγηση δειγμάτων
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Εγγραφή λογισμικού
 • Δοκιμή δειγμάτων - έγκριση ή τροποποίηση του ηλεκτρολογικού σχεδίου ή του λογισμικού και εκ νέου κατασκευή δειγμάτων
 • Παρασκευή καλωδίων
 • Μηχανική συναρμολόγηση στο κουτί
 • Πιστοποίηση

Κατόπιν της δοκιμής και της έγκρισης του πρωτοτύπου μπορούμε να προχωρήσουμε σε μαζική παραγωγή.

Επικοινωνήστε μαζί μας:


b2b@b2bbg.com

+359 898 565 067